Bê tông nhẹ là gì?

16/01/2018

Bê tông được được coi là vật liệu xây dựng cho tương lai nhờ các đặc điểm nổi bật của mình như: Cách âm – Cách nhiệt, nhẹ, thi công nhanh, giảm phát thải trong quá trình sản xuất. Hiện tại có hai công nghệ sản xuất là bê tông bọt nhẹ và bê tông nhẹ khí trưng áp. Các sản phẩm phổ biến trên thị trường được biết đến đó là các sản phẩm về gạch, thay thế gạch nung truyền thống. Nguyên tắc của bê tông nhẹ là việc sử dụng phụ gia tạo bọt phối trộn trong quá trình đúc sản phẩm. Vấn đề cốt liệu của bê tông nhẹ cũng được nghiên cứu cho phù hợp để tạo nên các sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của nhà sản xuất. Bê tông nhẹ sử dụng hóa chất tạo bọt với mật độ lỗ rỗng khí lớn làm giảm không gian chiếm chỗ của cốt liệu mà vẫn thỏa mãn yêu cầu về cơ lý của sản phẩm. Điều này khác với việc sử dụng cốt liệu truyền thống và tạo lỗ rỗng vật lý để làm giảm trọng lượng của bê tông. Nói một cách dễ hiểu, bê tông nhẹ là viên gạch nung đặc nhưng có khối lượng tương tự viên gạch nung lỗ rỗng.

Cấu trúc bọt của bê tông nhẹ được tạo nên là một khối bê tông đồng nhất với vô số lỗ rỗng khí hình thành do phụ gia tạo bọt. Bao quanh bên ngoài các lỗ bóng khí này là pha liên kết xi măng cùng với cấp phối mịn. Do bên trong chứa nhiều bóng khí làm giảm thể tích chiếm chỗ của cốt liệu mà bê tông bọt nhẹ có thể nổi trên mặt nước. Việc phối trộn phụ gia tạo bọt là nguyên tắc chế tạo bê tông nhẹ, người ta có thể làm giảm 2/3 trọng lượng của bê tông thông thường để tạo thành các sản phẩm bê tông nhẹ tương tự.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ vật liệu. Các sản phẩm phụ trợ cho ngành vật liệu nhẹ đã ngày càng hoàn thiện. Các nhà máy sản xuất vật liệu bê tông nhẹ đã chú trọng phát triển những sản phẩm đi kèm như: Bột bả tường, keo miết mạch, vữa tô tường. Với xu thế tiến bộ của xã hội, tiềm năng phát triển của ngành vật liệu bê tông nhẹ là rất lớn.

Bê tông áp khuôn Bê tông nghệ thuật Bê tông trang trí Bê tông màu