Bê tông gai sần ( Bê tông trơ cốt liệu ) là gì?

16/01/2018

Cũng giống như bê tông màu, bê tông gai sần hay còn gọi là bê tông trơ cốt liệu là một phương pháp xử lý bề mặt cho bê tông chứ không phải một loại bê tông. Cấp phối và cốt liệu của bê tông gai sần có thể là bê tông truyền thống hoặc bất kỳ một loại bê tông hiện đại nào. Việc xử lý bề mặt cho bê tông để tạo lên bê tông trơ cốt liệu là một phương pháp được sử dụng để tạo ra các sản phẩm bê tông có tính ứng dụng, và trang trí.

Có nhiều cách để tạo lên các hiệu ứng bề mặt cho bê tông, đối với bê tông gai sần người ta sử dụng đồng thời hoặc riêng lẻ các phương pháp hóa học và vật lý để tạo lên hiệu ứng cho bê tông. Phải kể đến như: Thêm phụ gia ức chế bề mặt, sử dụng các tác động vật lý như bắn cát, phun nước áp lực cao.. vvv.

Tính thẩm mỹ của sản phẩm bê tông gai sần nằm ở ý đồ sáng tác của người thiết kế. Các hiệu ứng Bê tông gai sần mang lại là sự đối lập bề mặt theo ý đồ hoặc việc hiển thị cốt liệu có chủ ý.

Dida-Bê tông nghệ thuật Bê tông nghệ thuật Bê tông trang trí Bê tông trơ cốt liệu