Quy trình thi công Bê tông áp khuôn

30/06/2021

Cũng giống như bất cứ việc sử dụng chất liệu nào trong công trình kiến trúc, một quy trình, biện pháp thi công đầy đủ và chính xác nhằm giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm hoàn thiện. Bê tông áp khuôn không nằm ngoài quy luật đó. Trong bài viết này chúng tôi mô tả sơ lược trình tự thi công cơ bản của một dự án Bê tông áp khuôn nhằm giúp quý khách hàng có sự hình dung đầy đủ về giải pháp này.

Trình tự thi công được thực hiện theo thứ tự mô tả trên hình ảnh:

Bước 1: Thi công Bê tông nền

 • Đây là một bước quan trọng quyết định lớn đến tuổi thọ của một dự án Bê tông áp khuôn. Bê tông nền được thi công từ bê tông thương phẩm chất lượng với mác bê tông 300. Đổ độ dầy tối thiểu 50-60mm ( thông thường là 80mm ). Việc sử dụng cốt thép và yêu cầu cắt ron bảo dưỡng phụ thuộc vào từng dự án.
 • Trước khi tiến hành đổ Bê tông, các bước thực hiện thông thường như lấy mặt bằng tiêu chuẩn, lấy mốc, định vị khu vực đổ bê tông theo phương pháp truyền thống vẫn được thực hiện.
 • Thực hiện công việc ghép ván khuôn, bó vỉa, bo viền định vị khu vực thi công theo thiết kế.
 • Đổ bê tông với khối lượng phù hợp với nhân lực và biện pháp thi công đã được phê duyệt.
 • Cào cán bê tông, xoa nền tạo phẳng cùng các biện pháp thi công đổ nền bê tông theo cách truyền thống vẫn được thực hiện.

Bước 2: Rắc bột mầu tăng cứng 02 lần

 • Bột mầu tăng cứng giúp cải thiện chất lượng lớp Bê tông bề mặt, tạo mầu. Việc rắc bột mầu tăng cứng cần được thực hiện 02 lần để đảm bảo mức độ đồng đều về mầu sắc.
 • Xoa bề mặt để lớp bột mầu tăng cứng thẩm thấu sâu vào bề mặt Bê tông nền.
 • Chất lượng của lớp bột tăng cứng và mầu sắc quyết định độ bền mầu của dự án
 • Kinh nghiệm và kĩ năng của nhà thầu thi công quyết định yếu tố thẩm mỹ của dự án

Bước 3: Áp khuôn Bê tông

 • Tiến hành áp khuôn Bê tông theo thiết kế và theo khu vực đổ bê tông đã được chỉ định.
 • Khuôn Bê tông áp khuôn được dập theo cùng một hướng để đảm bảo độ đồng đều của vân hoàn thiện.
 • Dập khuôn Bê tông với dụng cụ và lực dập phù hợp để đảm bảo bê tông có độ copy khuôn chính xác mà không gây ra khuyết tật do kỹ thuật dập khuôn.
 • Tháo khuôn dập, xử lý giáp danh và khuyết tật bề mặt bê tông

Bước 4: Bảo dưỡng Bê tông và hoàn thiện bề mặt

 • Bảo dưỡng Bê tông và xử lý khuyết tật lần 2.
 • Hoàn thiện bề mặt và xử lý lớp phủ bảo vệ

 

 

Bê tông áp khuôn Bê tông nghệ thuật Bê tông trang trí Bê tông mầu