Công ty Dida có nhận thi công dự án Bê tông áp khuôn không?

07/07/2021

 

Công ty cổ phần công nghệ vật liệu Dida được biết đến là một nhà cung cấp giải pháp toàn diện về Bê tông trang trí, Bê tông nghệ thuật phục vụ lĩnh vực kiến trúc và nội thất. Dự Án "Dida-Plus: Bê tông áp khuôn" nằm trong định hướng phát triển chuyên sâu các sản phẩm và dịch vụ về Bê tông của chúng tôi.

Năm 2021, công ty Dida tập trung vào việc phát triển các sản phẩm phục vụ lĩnh vực Bê tông áp khuôn như: Khuôn mẫu, chất mầu tăng cứng, lớp phủ bảo vệ bề mặt, hệ thống phụ kiện và vật tư phục vụ cho việc thi công. Ngay từ thời điểm này, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và cung cấp nguyên liệu giúp dự án Bê tông áp khuôn của quý khách hàng được triển khai nhanh chóng. Với những yêu cầu cụ thể về dự án của quý khách hàng, đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng tư vấn quy trình và giải pháp. Thông tin liên hệ: 070.624.9999

Bê tông áp khuôn Bê tông nghệ thuật Bê tông trang trí Bê tông mầu