Bê tông mầu là gì?

16/01/2018

Cũng giống như bê tông đá rửa ( Bê tông gai sần trơ cốt liệu ), bê tông mầu là phương pháp hoàn thiện bề mặt cho bê tông. Bê tông mầu có sự phong phú và đa dạng về mầu sắc của bề mặt, được kết hợp với các phương pháp tạo hình bề mặt để đạt được các hiệu quả mong muốn của kiến trúc sư
Xem chi tiết