Ứng dụng bê tông UHPC trong lĩnh vực chế tạo các sản phẩm bê tông trang trí

16/01/2018

Khi sử dụng bê tông UHPC trong việc sản xuất các sản phẩm bê tông trang trí là người ta quan tâm đến bề mặt của sản phẩm bê tông UHPC. Nhờ việc khống chế kích thước hạt của cốt liệu ở cỡ micromet và việc sử dụng thêm nhiều pha gia cường có chiều dài sợi khác nhau...
Xem chi tiết

Bê tông cường độ siêu cao UHPC là gì ?

16/01/2018

Bê tông cường độ siêu cao UHPC (ultra-high performance concrete ) là sự phát triển cao cấp hơn của bê tông cốt sợi truyền thống. Khác với bê tông GFRC quan tâm đế khả năng chịu uốn để chế tạo các sản phẩm trang trí, bê tông UHPC quan tâm nhiều đến tính năng chịu nén của vật liệu...
Xem chi tiết